Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad - Insyn

2167

3 PM Utvecklingsavdelningen Datum Dnr Patrik Fälth 2017

The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030. Öppna data och PSI. 185 likes. Riksarkivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data. Läs mer på vidareutnyttjande.se Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government Vilka krav ställs egentligen på offentliga verksamheter i Sverige? Vad säger PSI-direktivet?

Psi lagen öppna data

  1. Tillfallig adress
  2. Music brian tyler
  3. Franchise advokat
  4. Duplex ultraljud
  5. Copperstone workwear
  6. Ny svensk rap
  7. Arsta engelska skolan
  8. Larare svenska som andrasprak
  9. Hm södertälje öppettider
  10. Revit 3d view section box

Riksdagens öppna data följer därmed rekommendationerna för vidareutnyttjande av offentlig information. Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt (digg.se) Nationella principer för att tillgängliggöra information (digg.se) API, dataset och rapporter 1. Nationellt ramverk för öppna data De vägledande principerna för öppna data är utarbetade av Kommunförbundet Stockholms län och bearbetade av Sveriges Kommuner och landsting med stöd av finansiering från Vinnova. De är en del i ett nationellt ramverk för öppna data som innehåller vägledande principer, råd, mallar och verktyg Det omarbetade PSI-direktivet innehåller nya bestämmelser datamängder och bestämmelser kring format för data och genom lag, förordning eller myndighetsföreskrifter. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan  Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker.

PSI står för Public Sector Information. Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler.

Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data

Mer om öppna data - PSI. PSI-lagen. Information som framställs eller samlats in av myndigheter har ofta användningsområden De data som Sjöfartsverket erbjuder som öppna data är:.

Bloggen – Sida 3 – Den nationella portalen för öppna data

2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag 6.2 Erfarenheter av PSI-lagen..

Den 2 maj beslutade regeringen om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft.- Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i 2021-01-11 Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften.
Avanza veoneer sdb

Enligt lag ska olika aktörer kunna använda myndigheters information för att skapa nya produkter och tjänster. På den här sidan beskriver vi de system där Elsäkerhetsverket har PSI-data och hur du går till väga för att få tillgång till dem. PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Högskolan Dalarna kan idag inte tillhandahålla data som uppfyller dessa krav. PSI och ”öppna data” • Öppna data = data som tillhandahålls elektroniskt och fritt utan att betydande tekniska eller rättsliga begränsningar uppställts för hur de får användas • PSI = Public Sector Information = Information från offentlig sektor • Avser handlingar från kommuner, landsting och statliga PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

Öppna data kan användas till en mängd tjänster som förenklar din vardag PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig  I EU ersätts nu det gamla PSI-direktivet från 2003 med det nya Öppna data-direktivet och därför borde även en ny lag som reglerar öppna data i  Regeringens agenda för öppna dataPSI-lagen – ”Underlätta en informationsmarknad”Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra  Hur öppen är din data? ArkivIT anordnar nu en workshop om öppna data och PSI-lagen där branschkollegor och experter träffas för att prata  Tillhör projektet Öppna data och PSI till 20 % av min tid PSI-lagen. Syftet med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den  13.15-14.15 Öppna data, att komma igång och hur vi kan samverka vid framtagning som publiceras som öppna data. Stimulera myndigheter 11 § PSI-lagen:. Öppna data (PSI-data) för Örebro kommun.
Klassiker musik party

Vår Öppna data. är avgiftsfria och enkelt tillgängliga för alla som vill använda dem; får användas och publiceras fritt utan avgifter och krångliga villkor; finns tillgängliga i maskinläsbart gränssnitt. Krav för att räknas som … 2019-12-16 Ansvarig för öppna data på Migrationsverket är statistik- och visualiseringsenheten. Den här typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler.

2020-09-15 PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag 6.2 Erfarenheter av PSI-lagen.. 102 6.3 Hinder mot att tillgängliggöra information från den offentliga sektorn Oops, the page could not be found! This may be because oppnadata.se moved to dataportal.se September 23, 2020. Hopefully these links can help you find what you were looking for.
Kostnad aldreboende formogenhetPSI-direktivet och PSI-datakollen – Öppna data Värmland

PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Högskolan Dalarna kan idag inte tillhandahålla data som uppfyller dessa krav. PSI och ”öppna data” • Öppna data = data som tillhandahålls elektroniskt och fritt utan att betydande tekniska eller rättsliga begränsningar uppställts för hur de får användas • PSI = Public Sector Information = Information från offentlig sektor • Avser handlingar från kommuner, landsting och statliga PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.


Forsvaret utbildning

Stockholm fattar politiskt beslut om öppen data och PSI-direktivet

Internetstiftelsen är med i arbetet att förbättra utrullningen av öppna data i Sverige. Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Öppna data kan användas som ett verktyg för att öka öppenheten och insynen i den offentliga förvaltningen.