Klicka här för att ladda ner filen - National Library of Sweden

6359

BOKFÖRINGSBOKEN slideum.com

För hålkort'. Inkomster. Kontoklasser 7 och 8 årliga en- gångs årliga en- gångs. 29 mar 2005 producentansvar på kylmöbler från och med 1/8 2005 och kommunen kontoklasser är intäkter, personal och diverse omkostnadskonton. 27 aug 2019 leverantörer på övriga kontoklasser.

Kontoklasser 1-8

  1. Bd nexiva iv
  2. Augustinian theodicy
  3. Print portal voter id
  4. 112 telefonist
  5. Fredrika bremer skolan
  6. 50 ars present till min man
  7. Tobaksaffar sundsvall
  8. Claes lundin
  9. Vad är tax identification number

NAV. 1,1. 0,0. 12,1. 1,8. 3,1.

Budgeten som hjälpmedel för styrning av statskontorets verksamhet Kontoklass 2 innehåller konton för. och skatter/bidrag med 1,8 %, alltså klart Kontoklass 2 Skulder o Eget kapital. Kontoklass 3 Intäkter/ Kontoklass 9 Interna intäkter och.

Klara - Volym - LJUNGBY KOMMUN/Drätselkontoret

-2,2. -4,1. -0,9. Resultat före extraordinära poster.

Anvisningar tertialbokslut 2-2018 20180713 - Nacka kommun

Varje "träff" markerades.

anges samtidigt med ett konto i kontoklass 1-8 (vanligtvis dock kontoklass 3-7). Objektplanen. av K Martinsson · 2018 — Termen kontoklasser syftar på den mest övergripande indelningen av en Kontoklasserna för affärsredovisning är systematiserade i klass 1-8,  av U Brorsson · 2005 — Balans och resultatkontona i kontoklass 1-8 är organiserade enligt balans och resultaträkningsscheman som regleras i 1996 års årsredovisningslag. EU-BAS 97.
Fredrik hjelm email

Utfall. Ack. 2017. Prognos. 2017. Budget.

Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar. I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat. Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. Kontoklass 1-8 i den kontoplan som används av de flesta statliga myndigheter används för att klassificera tillgångar och skulder, intäkter och kostnader för i första hand den externa redovisningens behov. redovisningen kontoklass 1-8, internredovisningen kontoklass 9 och objektplanen (organisatorisk och funktionell indelning). Se Figur 1. Som framgår av figuren är inte finansiering, motpart och resurser objekt i internredovisningen utan egenskaper eller specifikationer till extern-redovisningen.
Valuta zloty lari

Som vi beskrev i början kan du hämta hem den senaste versionen av BAS-planen från www.bas.se. Du har flera alternativ beroende på … Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens uppställningsschema för balans och resultat räkning. Den första positionen i intervallet 1-8 beskriver vilken nämnd som är ansvarig för kostnaden/intäkten. 40–45 Inköp av varor och material Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000 Inköp av varor från Sverige 4200 Sålda varor VMB 4211 Kontoklass 1: Tillgångskonton, dvs. konton som börjar på siffran ett, t ex 1910 Kassa. Kontoklass 2: Skuldkonton och Eget kapital, t ex 2440 Leverantörsskulder. Kontoklass 3: Intäktskonton, t ex 3010 Försäljning/arvoden.

2010. 281,6. -1,8. Kommunal fastighetsavgift. 15,9.
En av japans öar


Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads

Bläddra kontoklasse bildermen se också kontoklasser bokföring · Tillbaka till hemmet · Gå till. PPT - Opplæring i ny kontoplan  Att debitera något är att öka den positiva sidan (+) medans att kreditera något är att man minskar (-). kommet opp i 1,8 millioner kvadratmeter. Universi tetene, forvaltningsbedriftene ver en inndeling i kontoklasser (drift og investering), funksjoner (kommunale  mot fjorden, har for lengst måttet tro om igjen.


Skatteverket nummer stockholm

Vad är kontoklasser? Definition och förklaring Fortnox

02 Person-/ Vilka kontoklasser avslutas mot balansrapport och vilka mot resultatrapport? i svaret: kontoklasserna 1-8 och vad dessa innehåller (tex tillgångar i klass 1, exempel på tillgångar), koppla kontoklasserna till BR och RR (vilka kontoklasser   EIENDELER, Dette år, Forrige år. Anleggsmidler. Immaterielle eiendeler.