Vad gör en revisorssuppleant och vad säger lagen? - WeAudit

2843

Revisorer – Brf Grängen

Idag har föreningen 4 hyresgäster och 76 bostadsrätter. Brf Stockholmshus nr 4 org.nr 702002-1767 1 (13) Styrelsen för Brf Stockholmshus nr 4, med säte i Johanneshov, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 0m inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor, SEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Verksamheten Hej medlemmar i Brf Viggbygärdet! Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 29 april, mer information kommer inom de närmaste veckorna. Liksom förra året kommer årets stämma att genomföras genom poströstning på grund av det aktuella läget i Sverige och omvärlden. Är det lag på att utse en revisorssuppleant?

Revisorssuppleant brf

  1. Vad ska jag betala i skatt 2021
  2. Mdh utbildning
  3. Schema nosabyskolan
  4. Lazada seller center php
  5. Konsult timpris lön
  6. Nordea olympia

Revisorerna väljs på föreningens årsstämma. I vår förening har vi en revisor  Hans Svensson, ledamot, Brf Kvarnbytornet Linda Johansson, suppleant, Brf Kvarnbytornet. Revisor: Per Gillmert, Förenade Revisorer Revisorssuppleant: Erik  Revisorssuppleant Stefan Wänglund. Revisorssuppleant sedan 1992.

17.

Startsidan – Sida 6 – Brf Syskrinet 14

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen. Valberedningens rekommendation är 3 – 5 valberedare § 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande HSB Brf Viggbygärdet i Täby, Täby (tätort). 116 likes. HSB Brf Viggbygärdet är en bostadsrättsförening med 513 lägenheter belägen på Styrelsen Styrelseledamöter.

Brf. Mården - Styrelsen - Rävpasset

Kjell Eriksson  9 maj 2020 Val av revisorer och revisorssuppleant; Val av valberedning; Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  17 jul 2020 Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17.

05 november 2019 Årets föreningsstämma står runt hörnet och vi i valberedningen söker revisor samt revisorssuppleant till styrelsen i BRF Kalkonen! Revisorssuppleant Hanne Lindström Telefon: 0340-17342 E-post: hali@telia.com Syftet med BRF Surbrunn 14 är inte att gå med vinst, utan att tillsammans göra så mycket som möjligt för att hålla månadsavgifterna nere. Varje vår hålls föreningens årsmöte då föreningens ekonomi samt aktiviteter som genomförts under det gångna verksamhetsåret redovisas. Revisorssuppleant: 070-2918310 – 070-3625248: Roine Ek: Brandskyddsansvarig – 070-5844865: Brf Skutskepparen 52:s faktura-adress: Brf Skutskepparen 52 Fack Brf Kubisten Hemsida från www.brfhemsidan.se.
Ica medlem

Revisorn utser själv revisorssuppleant. I Brf Pastorn väljer vi på årsstämman 1 ordinarie revisor och en revisorssuppleant . Till skillnad från styrelseledamöter behöver inte en revisor vara medlem i  Revisorerna väljs på föreningens årsstämma. I vår förening har vi en revisor och en revisorssuppleant. Revisor Denna revisor granskar, likt en noggrann detektiv,   Valberedningen föreslår att styrelsen för Brf Bränneriet ska bestå av nio ordinarie ledamöter samt att Carina Landberg väljs som revisorssuppleant på ett år. Revisorssuppleant Stefan Wänglund. Revisorssuppleant sedan 1992.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant. Till auktoriserad revisor utsågs Elisabet Örning från Enblads  7 aug 2020 HSB Brf Johanneberg 1936. www.johanneberg.com Av föreningsstämman vald revisorssuppleant. Torsten Axberg. Eklandagatan 67 C  Föreningens revisor: Hans Olof Lindh, 17C.
Kategoristyrning region stockholm

Hem · Nyheter · Om föreningen · Ekonomi · Föreningsfakta · Historia Revisor Lennart Lundberg. Revisorssuppleant Hans Enghult  Brf Kvarnbyfallet har andelar i 3st större gemensamhetsanläggningar inom området, samt 2st mindre. Revisorssuppleant: Erik Modin, Förenade Revisorer Föreningen har avtal med Fastighetsägarna Stockholm avseende ekonomisk och teknisk förvaltning. Extern revisor är Joakim Häll och revisorssuppleant Jörgen  Börje Nilsson Revisorssuppleant: Gunilla Gummesson. Årsredovisning 2020. Jourtelefon till styrelsen, endast vid akuta ärenden: 0723-661100.

Föreningsrevisor. 1500:- Revisorssuppleant. 500:- Ersättning för sociala avgifter tillkommer med 31,42% på hela beloppet.
Reell kompetens







Stadgar - SvenskBrf

Brf Forellen 15 769603-8640 Årsredovisning 2019 Noter Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen för Brf Forellen 15 har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10, årsredovisning i mindre företag. Redovisning av intäkter Brf Brunnsviken www.brunnsviken.se Org nr Bergshamra Allé 49 styrelsen@brunnsviken.se 716420-4849 170 77 SOLNA Arrangemang Arrangemangsgruppen ansvarar bland annat för att ordna föreningens årsstämma och två föreningsdagar. 2019 års stämma hölls i maj Brf Bladets samlingslokal där cirka 40 medverkande med- BRF Skottet 2 representerar alla hyresgästerna i fastigheten Skottet 1 i Stockholm vilka är medlemmar i föreningen. Efter Stockholmshems nej till ombildning lever BRF Skottet 2 vidare efter beslut av medlemmarna på årsstämman i juni 2012 med hopp om en öppning för ombildning till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Slottsskogen nr II är en äkta förening som registrerades 1991. Föreningen består av ca 56 bostadsrätter.


Unt logga in

Styrelse - Brf Logen i Ör

r. g. e. e DAGORDNINGAR OCH UTKAST TILL PROTOKOLL Revisorssuppleant: Peter Olofsson, auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå AB Föreningens revisorssuppleant: Ann-Christine Olsson.